Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2006            
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Destr­nik v letu 2007            
Sklep o soglasju k ceni za odjem plina po plinovodni mreži v občini Destrnik podjetju ISTRABENZ PLINI d. o. o.            
Sklep o imenovanju članov odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem           
Sklep o imenovanju članov odbora za infrastrukturo, plan in finance           
Sklep o imenovanju članov statutarno – pravne komisije           
Sklep o imenovanju članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja           
Sklep o imenovanju članov odbora za šolstvo, kulturo, socialo in društva           
Sklep o imenovanju članov komisije za pripravo praznovanj v Občini Destrnik           
Sklep o imenovanju članov odbora za požarno varnost in civilno zaščito           
Poročilo o izidu volitev župana Občine Destrnik           
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Destrnik           
Sklep o imenovanju predstavnika ustanoviteljic v svet zavoda Glasbene šole Karol Pahor Ptuj           
Sklep o imenovanju članov nadzornega odbora Občine Destrnik           
Sklep o imenovanju članov komisije za odlikovanja in priznanja           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2006           
Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah v občini Destrnik           
Program priprave občinskega lokacijskega načrta za Turistično rekreativni center Janežovci«           
Program priprave Strategije prostorskega razvoja občin v Spodnjem Podravju za Mestno občino Ptuj ter občine Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor