Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi izhodiščnih cen strojnih, prevoznih in drugih storitev režijskega obrata            
Sklep o soglasju k ceni za odjem plina po plinovodni mreži v občini Destrnik podjetju ISTRABENZ PLINI d. o. o.            
Sklep o soglasju k ceni za odjem plina po plinovodni mreži v občini Destrnik podjetju ISTRABENZ PLINI d. o. o.            
Sklep o imenovanju nove v. d. odgovorne urednice javnega glasila Občan            
Sklep o določitvi cene za uporabo mansardnih prostorov v kulturnem domu Destrnik            
Sklep o imenovanju komisije za popis terjatev in obveznosti            
Sklep o povišanju ekonomske cene vrtca           
Sklep o imenovanju komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja            
Sklep o razrešitvi s funkcije člana Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem            
Sklep o imenovanju nove predsednice Odbora za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem            
Sklep o imenovanju nove članice Komisije za odlikovanja in priznanja            
Sklep o imenovanju novega člana Odbora za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem            
Sklep o razrešitvi s funkcije člana Komisije za odlikovanja in priznanja            
Sklep o razrešitvi s funkcije predsednika Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem            
Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča            
Soglasje k ustanovitvi društva "Bogastvo podeželja ob Dravi in slovenskih goricah"            
Letni program športa občine Destrnik za leto 2008           
Odlok o proračunu občine Destrnik za leto 2008           
Pravilnik o dodeljevanju državnih in drugih pomoči ter ukrepih za programe razvoja podeželja v Občini Destrnik            
Odlok o proračunu občine Destrnik za leto 2009           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor