Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomesti­la za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2011            
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Destrnik            
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča uvrščenega v splošno ljudsko premoženje            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2010            
Sklep o soglasju k ceni za odjem plina po plinovodni mreži v občini Destrnik podjetju ISTRABENZ PLINI d. o. o.           
Sklep o začasnem financiranju občine Destrnik v obdobju januar-marec 2011           
Sklep o soglasju k ceni za odjem plina po plinovodni mreži v občini Destrnik podjetju ISTRABENZ PLINI d. o. o.           
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta občine Destrnik           
Poročilo o izidu volitev župana občine Destrnik           
Poslovnik občinskega sveta občine Destrnik - uradno prečiščeno besedilo (POSOD–UPB1)            
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Destrnik            
Statut občine Destrnik - uradno prečiščeno besedilo (SOD-UPB 1)           
Spremembe in dopolnitve statuta občine Destrnik           
Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oziroma svetniških skupin            
Odlok o javnem redu in miru v občini Destrnik           
Sklep o soglasju k ceni za odjem plina po plinovodni mreži v občini Destrnik podjetju ISTRABENZ PLINI d. o. o.           
Sklep o soglasju k ceni za odjem plina po plinovodni mreži v občini Destrnik podjetju ISTRABENZ PLINI d. o. o.           
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo            
Sklep o soglasju k ceni za odjem plina po plinovodni mreži v občini Destrnik podjetju ISTRABENZ PLINI d. o. o.           
Razglas kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Destrnik, ki bodo 10. oktobra 2010            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor