Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Destrnik za leto 2016           
Sklep o soglasju k ceni za odjem plina po plinovodni mreži v občini Destrnik podjetju Istrabenz plini d. o. o.           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ceni najemnin za poslovne prostore           
Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Destrnik           
Odlok o občinskih cestah v Občini Destrnik           
Sklep o soglasju k ceni za odjem plina po plinovodni mreži v občini Destrnik podjetju Istrabenz plini d. o. o.           
Sklep o soglasju k ceni za odjem plina po plinovodni mreži v občini Destrnik            
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v enoti urejanja prostora Pl5           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo razpršene gradnje Janežovski Vrh v enoti urejanja prostora JV2           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2015            
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Destrnik za obdobje 2015-2020           
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Destrnik za obdobje 2015-2020            
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novo območje stanovanj Vintarovci- sever v enoti urejanja prostora VI5           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novo območje stanovanj Vintarovci- jug v enoti urejanja prostora VI4           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v enoti urejanja prostora Pl6           
Sklep o soglasju k ceni za odjem plina po plinovodni mreži v Občini Destrnik podjetju Istrabenz plini d.o.o.           
Sklep o soglasju k ceni za odjem plina po plinovodni mreži v Občini Destrnik podjetju Istrabenz plini d.o.o.           
Sklep o soglasju k ceni za odjem plina po plinovodni mreži v občini Destrnik podjetju ISTRABENZ PLINI d. o. o.           
Sklep o soglasju k ceni za odjem plina po plinovodni mreži v občini Destrnik podjetju ISTRABENZ PLINI d. o. o.           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor