Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2016           
Predlog Sklepa o ceni najemnin za poslovne prostore           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Destrnik           
Predlog Odloka o občinskih cestah v Občini Destrnik - prva obravnava           
Predlog Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2016           
Predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Destrnik za obdobje 2015 - 2020           
Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Destrnik za obdobje 2015 - 2020           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v enoti urejanja prostora Pl6            
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v enoti urejanja prostora Pl5           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novo območje stanovanj Vintarovci - sever v enoti urejanja prostora Vi5           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novo območje stanovanj Vintarovci - jug v enoti urejanja prostora Vi4           
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo razpršene gradnje Janežovski Vrh v enoti urejanja prostora JV2           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2015           
Predlog Akta o spremembi in dopollnitvi Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Vzpostavitev sistema ogrevanja javnih objektov v lasti Občine Destrnik v obliki energetskega pogodbeništva«           
Predlog Sklepa o obvezni razlagi 3. odstavka 63. člena in 3. odstavka 80. člena OPN Občine Destrnik           
Predlog Sklepa o ceni zakupnin za kmetijska zemljišča           
Predlog Sklepa o spremembi Statuta Občine Destrnik - prva obravnava           
Predlog Sklepa o potrditvi Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti občine Destrnik v letu 2014           
Predlog Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Vzpostavitev sistema ogrevanja javnih objektov v lasti Občine Destrnik v obliki energetskega pogodbeništva«            
Predlog sklepa o razpisu podelitve koncesije za opravljanje zasebne dejavnosti na področju patronaže in zdravstvene nege           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor