Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2016           
Odlok o proračunu Občine Destrnik za leto 2017           
Sklep o začetku priprav 3. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Destrnik – 3. sd OPN           
Sklep o začetku priprav 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Destrnik – 2. sd OPN           
Sklep o soglasju k ceni za odjem plina po plinovodni mreži v občini Destrnik podjetju Istrabenz plini d. o. o.           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Duplek za leto 2016           
Sklep o soglasju k ceni za odjem plina po plinovodni mreži v občini Destrnik podjetju Istrabenz plini d. o. o.           
Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Destrnik - 1. SD OPN           
Pravilnik o štipendiranju v Občini Destrnik           
Zaključni račun proračuna Občine Destrnik za leto 2015           
Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana občinskega sveta Občine Destrnik v 3. volilni enoti           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za izvedbo nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Destrnik v 3. volilni enoti, ki bodo 17. 4. 2016           
Sklep o imenovanju predstavnice v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj           
Sklep o določitvi kandidatke za članico Sveta območne izpostave JSKD Ptuj            
Letni program organizacij in društev na področju humanitarnih in ostalih dejavnosti za leto 2016           
Letni program kulture Občine Destrnik za leto 2016           
Letni program športa Občine Destrnik za leto 2016           
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov v Občini Destrnik           
Odlok o turistični taksi v Občini Destrnik           
Sklep o soglasju k ceni za odjem plina po plinovodni mreži v občini Destrnik podjetju Istrabenz plini d. o. o.           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor