Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o proračunu občine Destrnik za leto 2017           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2016           
Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj           
Predlog Odloka o proračunu občine Destrnik za leto 2018           
Predlog Odloka o proračunu občine Destrnik za leto 2017           
Predlog Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Destrnik - 1. SD OPN           
Predlog Pravilnika o štipendiranju v Občini Destrnik           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Destrnik za letnik 2015           
Predlog Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov v Občini Destrnik - prva obravnava           
Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za izvedbo nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Destrnik v 3. volilni enoti, ki bodo 17. 4. 2016           
Predlog Sklepa o zadolžitvi 2016 in 2017           
Predlog Odloka o turistični taksi v Občini Destrnik           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj           
Predlog Letnega programa športa Občine Destrnik za leto 2016           
Predlog Letnega programa kulture Občine Destrnik za leto 2016           
Predlog Letnega programa organizacij in društev na področju humanitarnih in ostalih dejavnosti za leto 2016           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor