Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju v Občini Destrnik januar - marec 2018           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za stanovanjsko naselje na Drstelji           
Zaključni račun proračuna Občine Destrnik za leto 2016           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2017           
Sklep o določitvi cene storitve odvajanja, cene storitve čiščenja in o višini stroškov omrežnine izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda na območju Občine Destrnik za leto 2017           
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Destrnik v letu 2016           
Sklep o ceni storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami.           
Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Destrnik           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Destrnik za obdobje 2015-2020           
Sklep o začetku priprav 4. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Destrnik – 4. SD OPN           
Sklep o višini ekonomske cene v Vrtcu Destrnik pri OŠ Destrnik-Trnovska vas           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o brezplačni uporabi poslovnega prostora           
Letni program športa Občine Destrnik za leto 2017           
Letni program organizacij in društev na področju humanitarnih in ostalih dejavnosti za leto 2017           
Letni program kulture Občine Destrnik za leto 2017           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor