Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2018           
Predlog Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Destrnik - I. branje           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Destrnik za leto 2016           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2017           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Destrnik za leto 2016           
Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Destrnik za obdobje 2015-2020           
Predlog Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Destrnik           
Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj           
Predlog Letnega programa športa Občine Destrnik za leto 2017           
Predlog Letnega programa kulture Občine Destrnik za leto 2017           
Predlog Letnega programa organizacij in društev na področju humanitarnih in ostalih dejavnosti za leto 2017           
Predlog Sklepa o višini ekonomske cene v Vrtcu Destrnik pri OŠ Destrnik-Trnovska vas           
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Destrnik           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor