Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Destrnik za volilno leto 2018           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Destrnik           
Sklep o imenovanju uredniškega odbora javnega glasila Občan           
Sklep o imenovanju odgovornega urednika javnega glasila Občan           
Sklep o določitvi cene storitve odvajanja, cene storitve čiščenja in o višini stroškov omrežnine izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda na območju Občine Destrnik za leto 2018           
Sklep o potrditvi ocene izvajanja občinskega programa varnosti Občine Destrnik v letu 2017           
Odlok o turistični taksi v Občini Destrnik           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda zdravstveni dom Ptuj           
Zaključni račun proračuna Občine Destrnik za leto 2017           
Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Destrnik 2. SD OPN           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Destrnik – Trnovska vas           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Destrnik – Trnovska vas           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Destrnik           
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Destrnik           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajateljstvu javnega glasila občan           
Letni program športa občine Destrnik za leto 2018           
Letni program kulture Občine Destrnik za leto 2018           
Letni program organizacij in društev na področju humanitarnih in ostalih dejavnosti za leto 2018           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2017 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor