Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Destrnik           
Sklep o začasnem financiranju v Občini Destrnik januar - marec 2019           
Poročilo o izidu volitev za župana in člane Občinskega sveta Občine Destrnik           
Obvezna razlaga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Destrnik           
Spremembe in dopolnitve Poslovnika nadzornega odbora Občine Destrnik           
Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Destrnik           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje razpršene gradnje v Drstelji           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Destrnik za volilno leto 2018           
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Destrnik           
Sklep o imenovanju uredniškega odbora javnega glasila Občan           
Sklep o imenovanju odgovornega urednika javnega glasila Občan           
Sklep o določitvi cene storitve odvajanja, cene storitve čiščenja in o višini stroškov omrežnine izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda na območju Občine Destrnik za leto 2018           
Sklep o potrditvi ocene izvajanja občinskega programa varnosti Občine Destrnik v letu 2017           
Odlok o turistični taksi v Občini Destrnik           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda zdravstveni dom Ptuj           
Zaključni račun proračuna Občine Destrnik za leto 2017           
Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Destrnik 2. SD OPN           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Destrnik – Trnovska vas           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Destrnik – Trnovska vas           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor