Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Destrnik - skrajšani postopek            
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj — popravek           
Predlog Obvezne razlage Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Destrnik           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje razpršene gradnje v Drstelji           
Predlog Obvezne razlage Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Destrnik           
Predlog Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju           
Predlog Sklepa o potrditvi Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti občine Destrnik v letu 2017           
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj - II. branje           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Destrnik za leto 2017           
Predlog Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju           
Predlog Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Destrnik - 1. SD OPN           
Predlog Sklepa o potrditvi Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti občine Destrnik v letu 2017           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Občan            
Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Destrnik           
Predlog Letnega programa kulture Občine Destrnik za leto 2018           
Predlog Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Destrnik           
Predlog Letnega programa športa Občine Destrnik za leto 2018           
Predlog Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2018 - II. branje           
Predlog Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2018           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor