Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o sprejemu Elaborata za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo           
Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu za območje razpršene gradnje v Drstelji           
Sklep o potrditvi ocene izvajanja občinskega programa varnosti Občine Destrnik v letu 2018           
Sklep o dopolnitvi sklepa o začetku priprav 4. sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Destrnik – 4. SD OPN, objavljenega v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 12/2017 z dne 17. 3. 2017           
Sklep o ceni izvajanja storitev obvezne javne službe prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav           
Sklep o spremembi poteka meje med Občino Destrnik in Mestno občino Ptuj – parcela št. 681, k.o. Janežovci           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Občan           
Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Destrnik           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Destrnik           
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Destrnik           
Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Občine Destrnik           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2019           
Sklep o spremembi poteka meje med Občino Destrnik in Občino Juršinci           
Sklepo spremembi poteka meje med Občino Destrnik in Občino Sveti Andraž v Slovenskih goricah           
Sklep o spremembi poteka meje med Občino Destrnik in Občino Trnovska vas           
Sklep o spremembi poteka meje med Občino Destrnik in Mestno občino Ptuj           
Odlok o spremembi Odloka o priznanjih Občine Destrnik           
Odlok o proračunu Občine Destrnik za leto 2020           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor