Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Občan           
Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Destrnik           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Odlok o dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Destrnik           
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Destrnik           
Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Občine Destrnik           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2019           
Sklep o spremembi poteka meje med Občino Destrnik in Občino Trnovska vas           
Sklep o spremembi poteka meje med Občino Destrnik in Mestno občino Ptuj           
Sklep o spremembi poteka meje med Občino Destrnik in Občino Juršinci           
Sklepo spremembi poteka meje med Občino Destrnik in Občino Sveti Andraž v Slovenskih goricah           
Odlok o spremembi Odloka o priznanjih Občine Destrnik           
Letni program kulture Občine Destrnik za leto 2019           
Letni program organizacij in društev na področju humanitarnih in ostalih dejavnosti za leto 2019           
Letni program športa Občine Destrnik za leto 2019           
Odlok o proračunu Občine Destrnik za leto 2020           
Odlok o proračunu Občine Destrnik za leto 2019           
Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprav 3. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Destrnik – 3. SD OPN           
Sklep o spremembi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Destrnik za volilno leto 2018           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor