Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane           
Pravilnik o financiranju ljubiteljske kulture na področju Občine Poljčane           
Sklep o začasnem financiranju Občine Poljčane v obdobju januar–marec 2008           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljčane           
Pravilnik za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Poljčane           
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Poljčane           
Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Poljčane           
Pravilnik o štipendiranju nadarjenih in uspešnih študentov Občine Poljčane           
Pravilnik o službenih mobilnih telefonih Občine Poljčane           
Pravilnik za izvolitev predstavnika Občine Poljčane v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta           
Sklep o žepnini za oskrbovance socialno varstvenih zavodov, ki jim Občina Poljčane pokriva stroške oskrbnine           
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Poljčane za leto 2007           
Odredba o razporeditvi polnega delovnega časa, poslovnega časa ter uradnih ur v Občinski upravi Občine Poljčane           
Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Poljčane za leto 2007           
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Poljčane           
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu           
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica           
Odlok o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane in določitvi njihovih območij           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor