Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ugotovitvi javne koristi           
Sklep o ugotovitvi javne koristi           
Sklep o začasnem financiranju Občine Poljčane v obdobju januar–marec 2011           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju športa v Občini Poljčane           
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev izvennivojskega križanja železniške proge Maribor–Zidani most in prestavitev regionalne ceste R1-219/1236           
Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Poljčane           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Poljčane           
Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za lokalne volitve 2010 v Občini Poljčane           
Ugotovitveni sklep o nepremičninah v lasti Občine Poljčane           
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo           
Sklep o sprejemu letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2010           
Odlok o spremembi Odloka proračuna Občine Poljčane za leto 2010           
Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 v enotah vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica na območju Občine Poljčane           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2010           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Poljčane za leto 2009           
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane           
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Poljčane           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor