Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Poljčane v obdobju januar - marec 2015           
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zbirni center za odpadke občine Poljčane           
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »območje kompleksa EUREL«           
Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Poljčane           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Poljčane           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Poljčane - drugi krog           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za zbirni center za odpadke občine Poljčane           
Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Poljčane           
Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine Poljčane           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Poljčane           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Poljčane           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2014           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za »območje kompleksa EUREL«           
Zaključni račun proračuna Občine Poljčane           
Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v občini Poljčane           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor