Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o začasnem financiranju Občine Poljčane v obdobju januar – marec 2017           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2016           
Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane           
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu "Centralna čistilna naprava Občine Poljčane"           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Poljčane           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec na območju Občine Poljčane           
Odlok o spremembi meje med naseljema Poljčane in Spodnje Poljčane           
Koncesijski akt za izvajanje energetskega pogodbeništva pri obnovi in vzdrževanju javne razsvetljave za daljše časovno obdobje v Občini Poljčane           
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim delavcem Občine Poljčane           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Poljčane           
Sklep o cenah programov vrtcev na območju občine Poljčane           
Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2015           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Poljčane           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Centralne čistilne naprave Občine Poljčane ( v nadaljnjem: »CČN«)           
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Poljčane           
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Poljčane           
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec na območju Občine Poljčane           
Sklep o ukinitvi statusa           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor