Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi cen programov vrtcev na območju Občine Poljčane           
Sklep o začasnem financiranju Občine Poljčane v obdobju januar – marec 2018           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2017           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Vorančeva ulica           
Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas           
Pravilnik o sofinanciranju promocijskih prireditev in sponzorstev v Občini Poljčane           
Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2016           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev na območju Občine Poljčane           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Poljčane           
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Poljčane           
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Poljčane in Okoljskega poročila           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Centralna čistilna naprava Občine Poljčane«           
Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2017           
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor