Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Poljčane v obdobju januar – marec 2019           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Poljčane           
Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Poljčane           
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Poljčane           
Odlok o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Center za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov in proizvodnjo materialov«           
Sklep prenosu izvajanja lekarniške dejavnosti na začasnega prevzemnika           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Poljčane           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Poljčane           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2018           
Sprememba poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del Kajuhove ulice (JP 947391)           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Bazenski kompleks (EUP ZGP3)           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom SKRBINJEK           
Sklep o ugotovitvi javne koristi           
Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na dom           
Sklep o ustanovitvi statusa javnega dobrega lokalnega pomena           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor