Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi ekonomske cene programov vrtca v OŠ in vrtec Apače           
Sklep št. 171 o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Apače za leto 2017           
Odlok o proračunu Občine Apače za leto 2017           
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Apače           
Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o.           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Apače za leto 2016           
Sklep o delnem popravku sklepa o potrditvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v občini Apače           
Sklep o potrditvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v občini Apače           
Sklep o potrditvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v Občini Apače           
Odlok o spremembah odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Apače           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Apače            
Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Apače           
Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Apače            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu »Pokopališče« v Apačah           
Zaključni račun proračuna občine Apače za leto 2015           
Odlok o proračunu Občine Apače za leto 2016           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu »Pokopališče« v Apačah           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor