Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju javne porabe občine Miklavž na Dravskem polju           
Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2000           
Sklep o določitvi cen programov v vrtcih v občini Miklavž na Dravskem polju           
Odlok o grbu in zastavi Občine Miklavž na Dravskem polju           
Odlok o občinskih cestah v občini Miklavž na Dravskem polju           
Pravilnik za vrednotenje kulturnih programov v občini Miklavž na Dravskem polju            
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Miklavž na Dravskem polju za leto 1999           
Pravilnik za vrednotenje športnih programov v občini Miklavž na Dravskem polju           
Odredba o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo v Občini Miklavž na Dravskem polju           
Spremembe odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju           
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Miklavž na Dravskem polju           
Sklep o začasni razglasitvi za spomenik           
Odlok o proračunu občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2000           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor