Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v občini Miklavž na Dravskem polju           
Pravilnik o pogojih, načinu in cenah oddaje poslovnih prostorov v kratkotrajni najem           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2004           
Program priprave lokacijskega načrta za pločnik s kolesarsko stezo od Miklavža do konca naselja Dravski Dvor v občini Miklavž na Dravskem polju           
Pravilnik o finančnih pomočeh za spodbujanje podjetništva in obrti v Občini Miklavž na Dravskem polju           
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Maribor za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občine Maribor za obdobje 1986-1990 za območje občine Miklavž na Dravskem polju, spremembe in dopolnitve v letu 2004           
Sklep o določitvi cen programov v vrtcih v občini Miklavž na Dravskem polju           
Sklep o ceni odvajanja komunalnih in padavinskih voda           
Odlok o dopolnitvi odloka o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2004           
Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Miklavž na Dravskem polju            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2003           
Odlok o oddaji poslovnih stavb in poslovnih prostorov v najem in določitvi najemnin           
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor