Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju javne porabe v občini Miklavž na Dravskem polju           
Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, ki se ukvarjajo z gostinsko dejavnostjo v Občini Miklavž na Dravskem polju           
Spremembe in dopolnitve Odloka o priznanjih in nagradah Občine Miklavž na Dravskem polju            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2005           
Odlok o priznanjih in nagradah občine Miklavž na Dravskem polju (uradno prečiščeno besedilo)           
Sklep o določitvi cen programov v vrtcih v občini Miklavž na Dravskem polju           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Miklavž na Dravskem polju           
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Miklavž na Dravskem polju           
Odlok o zazidalnem načrtu za novo centralno in stanovanjsko območje na jugu Miklavža           
Odlok o komunalnem prispevku v občini Miklavž na Dravskem polju            
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2004           
Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Miklavž na Dravskem polju           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nagradah Občine Miklavž na Dravskem polju           
Odlok o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda v občini Miklavž na Dravskem polju           
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Miklavž na Dravskem polju           
Odlok o proračunu občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2005           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor