Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju občine Miklavž na Dravskem polju v obdobju januar – marec 2015           
Sklep o spremembi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015            
Sklep o financiranju političnih strank           
Poročilo Občinske volilne komisije občine Miklavž na Dravskem polju o rezultatih glasovanja za člane Sveta Krajevne skupnosti SKOKE, na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014            
Poročilo Občinske volilne komisije občine Miklavž na Dravskem polju o rezultatih glasovanja za člane Sveta Krajevne skupnosti Dobrovce, na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014            
Poročilo Občinske volilne komisije občine Miklavž na Dravskem polju o rezultatih glasovanja za člane Sveta Krajevne skupnosti Dravski Dvor, na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014            
Poročilo Občinske volilne komisije občine Miklavž na Dravskem polju o rezultatih glasovanja za člane Občinskega sveta Občine Miklavž na Dravskem polju, na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014            
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Miklavž na Dravskem polju o rezultatih glasovanja za župana na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014           
Poročilo Občinske volilne komisije občine Miklavž na Dravskem polju o rezultatih glasovanja za člane Sveta Krajevne skupnosti Miklavž na Dravskem polju, na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014            
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje naselja »Borov gozd« v občini Miklavž na Dravskem polju            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2014            
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Dravski Dvor            
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014 v občini Miklavž na Dravskem polju           
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor           
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Miklavž na Dravskem polju v letu 2014            
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije           
Popravek odloka o javnem redu in miru na območju Občine Miklavž na Dravskem polju            
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor«            
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2013            
Odlok o javnem redu in miru na območju Občine Miklavž na Dravskem polju            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor