Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju občine Miklavž na Dravskem polju v obdobju januar – marec 2019           
Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2019           
Poročilo Občinske volilne komisije občine Miklavž na Dravskem polju o rezultatih glasovanja za župana na lokalnih volitvah 18. 11. 2018           
436. Poročilo Občinske volilne komisije občine Miklavž na Dravskem polju o rezultatih glasovanja za člane Sveta Krajevne skupnosti Skoke, na lokalnih volitvah 18. 11. 2018           
Poročilo Občinske volilne komisije občine Miklavž na Dravskem polju o rezultatih glasovanja za člane Sveta Krajevne skupnosti Dravski Dvor, na lokalnih volitvah 18. 11. 2018           
Poročilo Občinske volilne komisije občine Miklavž na Dravskem polju o rezultatih glasovanja za člane Sveta Krajevne skupnosti Dravski Dvor, na lokalnih volitvah 18. 11. 2018           
Poročilo občinske volilne komisije občine Miklavž na Dravskem polju o rezultatih glasovanja za člane občinskega sveta občine Miklavž na Dravskem polju, na lokalnih volitvah 18. 11. 2018           
Poročilo Občinske volilne komisije občine Miklavž na Dravskem polju o rezultatih glasovanja za člane Sveta Krajevne skupnosti Dravski Dvor, na lokalnih volitvah 18. 11. 2018           
411. Sklep o ugotovitvi javne koristi in nujnosti razlastitve nepremičnine parc. št. 286 k. o. Miklavž na Dravskem polju za izgradnjo komunalne opreme           
Sklep o določitvi cen programov v vrtcih v občini Miklavž na Dravskem polju           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2018           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Miklavž na Dravskem polju za obdobje 2018 -2022           
Sklep o začetku postopka priprave spremembe Občinskega podrobnega prostorskega načrta za  stanovanjsko sosesko na območju naselja Skoke v občini Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 3/2010, 27/16)           
Sklep o začetku postopka priprave spremembe Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje na severu Miklavž na Dravskem polju, južno od Ekartove ceste (MUV 35/2007)           
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v občini Miklavž na Dravskem polju           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju izgradnje in nakupa črpališč odpadnih voda na območju občine Miklavž na Dravskem polju           
Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju občine Miklavž na Dravskem polju           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratnem prispevku ob rojstvu otroka v občini Miklavž na Dravskem            
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Miklavž na Dravskem polju           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za urbanistično zasnovo mesta Maribor – za območje Miklavža (MUV, št. 26/98, 22/16, 27/16, 9/17, 10/17)           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor