Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o imenovanju članov Sveta zavoda Osnovne šole Miklavž na Dravskem polju, kot predstavnike ustanoviteljice zavoda – občine Miklavž na Dravskem polju           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Miklavž na Dravskem polju           
Sklep o določitvi višine avtorskih honorarjev in cen oglaševanja v javnem glasilu Naši izviri v občini Miklavž na Dravskem polju           
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Miklavž na Dravskem polju           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila občine Miklavž na Dravskem polju           
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2018            
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Miklavž na Dravskem polju           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov v vrtcih v občini Miklavž na Dravskem polju           
Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Miklavž na Dravskem polju           
Odlok o proračunu občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2019           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju izgradnje in nakupa črpališč odpadnih voda na območju občine Miklavž na Dravskem polju           
Odlok o proračunu občine Rače-Fram za leto 2019           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN za stanovanjsko naselje na severu Miklavža na Dravskem polju, južno od Ekartove ulice           
Sklep o financiranju političnih strank v občini Miklavž na Dravskem polju           
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora občine Miklavž na Dravskem polju           
Sklep o imenovanju članov odborov in komisij občinskega sveta občine Miklavž na Dravskem polju           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor