Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 1999           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta  ter članov drugih občinskih organov  ter o povračilih stroškov           
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Velika Polana           
Poslovnik Občinskega sveta občine Velika Polana           
Statut Občine Velika Polana           
Sklep o spremembi sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje vasi Velika Polana in za območje vasi Brezovica v Krajevni skupnosti Polana           
Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta občine Velika Polana           
Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Velika Polana           
Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana Občinskega sveta občine Velika Polana           
Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Velika Polana za leto 1999           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor