Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Velika Polana v letu 2004           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2003           
Financiranje javne porabe Občine Velika Polana v letu 2001 po zadnjem veljavnem proračunu za leto 1999           
Financiranje javne porabe Občine Velika Polana v letu 2000 po zadnjem veljavnem proračunu za leto 1999           
Zaključni račun proračuna Občine Velika Polana za leto 1999           
Odlok o predkupni pravici Občine Velika Polana na nepremičninah           
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Velika Polana           
Pravilnik o financiranju in izbiri programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Velika Polana           
Pravilnik o financiranju kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Velika Polana           
Pravilnik o nagrajevanju študentov           
Financiranje javne porabe Občine Velika Polana v letu 2002 po zadnjem veljavnem proračunu za leto 1999           
Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Velika Polana           
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu           
Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske službe pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja           
Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Velika Polana           
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Velika Polana           
Pravilnik o plačah župana, podžupana, članov občinskega sveta, članov nadzornega odbora ter delovnih teles in o povračilih stroškov           
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Velika Polana           
Spremembe in dopolnitve Statuta občine Velika Polana           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor