Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2005           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Velika Polana v letu 2006           
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah župana, podžupana, članov občinskega sveta, članov nadzornega odbora ter delovnih teles in o povračilih stroškov           
Pravilnik o nagradah študentom Občine Velika Polana           
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Velika Polana           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Velika Polana na nepremičninah           
Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskih cestah           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru na območju Občine Velika Polana           
Razpis nadomestnih volitev župana enega člana Občinskega sveta Občine Velika Polana v občini kot eni volilni enoti           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Velika Polana           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Velika Polana           
Odlok o grbu in zastavi Občine Velika Polana           
Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2005           
Odlok o urejanju in vzdrževanju čistoče javnih cest, poti in površin za pešce ter zimski službi v Občini Velika Polana           
Odlok o javnem redu in miru na območju Občine Velika Polana           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2004           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2003           
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Velika Polana v letu 2005           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor