Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Velika Polana           
Sklep o imenovanju podžupana Občine Velika Polana           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zamljišča na območju Občine Velika Polana za leto 2011           
Sklep o začasnem financiranju Občine Velika Polana v obdobju januar–marec 2011           
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora           
Poročilo o izidu rednih volitev za člane Občinskega sveta Občine Velika Polana           
Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Velika Polana           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2010           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2009           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in vzdrževanju čistoče javnih cest, poti in površin za pešce ter zimski službi v Občini Velika Polana           
Pravilnik o uporabi prostorov, ki so v lasti Občine Velika Polana           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Velika Polana           
Sklep o višini najemnine za grobna mesta           
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Velika Polana           
Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2010           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor