Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2016           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2015           
Sklep o začasnem financiranju Občine Velika Polana v obdobju januar–marec 2017           
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Velika Polana za leto 2017           
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enote urejanja prostora MP 5, MP 7 in MP 8 – kmetijsko gospodarska cona           
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora MP 10 – Copekov mlin           
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Velika Polana v letu 2016           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah župana, podžupana, članov občinskega sveta in članov nadzornega odbora ter delovnih teles           
Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2016           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor