Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta za območje Občine Velike Lašče           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje VP 25/1 Ločica - območje proizvodnih dejavnosti           
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu           
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Velike Lašče           
Sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda Trubarjevi kraji           
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje VR 27/1 Trubarjeva domačija - turistično rekreacijska cona           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče            
Sprememba pravilnika o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Velike Lašče           
Spremembe Poslovnika občinskega sveta           
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra           
Sklep o imenovanju občinskega odbora za obeležitev 500-letnice rojstva Primoža Trubarja in o razglasitvi leta 2008 za Trubarjevo leto           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor