Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembah odloka o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Velike Lašče           
Sklep o dopolnitvi sklepa o višini vstopnin za oglede v objektih, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Velike Lašče           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o novih cenah vodovodnih storitev za vodovodne sisteme Velike Lašče, Karlovica in Rute           
Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta »gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Velike Lašče« v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o višini vstopnin za oglede v objektih , ki so v lasti ali v upravljanju Občine Velike Lašče           
Odlok o oskrbi s pitno vodo           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode            
Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Velike Lašče           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor