Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče - Neuradno prečiščeno beedilo            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o začasnem financiranju Občine Velike Lašče v obdobju januar - marec 2012           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarj Velike Lašče           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Velike Lašče v letu 2012           
Sklep o imenovanju komisije za oddajanje poslovnih prostorov           
Obvezna razlaga tretje alinee točke »13.2. Pozidanost gradbene parcele« 4. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Velike Lašče Uradni list SRS št. 6/86, RS, št. 40/92, 5/93, 70/98, Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/05)            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Velike Lašče           
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Velike Lašče           
Sprememba odloka o krajevnih odborih           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o razrešitvi in imenovanju člana sveta javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica           
Sklep o imenovanju odgovornega urednika in člana uredniškega odbora občinskega glasila           
Sklep o določitvi pogojev za vpis učencev iz šolskih okolišev drugih občin na Osnovno šolo Primoža Trubarja Velike Lašče           
Odlok o krajevnih odborih v občini           
Pravilnik o merilih za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Velike Lašče           
Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Sončni žarek           
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu           
Sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnikov Občine Velike Lašče v svet Javnega zavoda Trubarjevi kraji           
Odlok o izdajanju Občinskega glasila Občine Velike Lašče           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor