Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju občine Velike Lašče v obdobju januar - marec 2013           
Sklep o razrešitvi in imenovanju direktorja javnega zavoda Trubarjevi kraji           
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Velike Lašče v svet Javnega zavoda Trubarjevi kraji           
Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov           
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Neuradno prečiščeno besedilo           
Sklep o razrešitvi in imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu           
Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče           
Odlok o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Velke Lašče - neuradno prečiščeno besedilo           
Odlok o spremembah odloka o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Velike Lašče           
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Velike Lašče           
Pravilnik o najemu, vzdrževanju in najemnini počitniškega stanovanja v lasti občine Velike Lašče in v upravljanju OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče            
Pravilnik za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v občini Velike Lašče           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Letni program ukrepov za razvoj malega gospodarstva v občini Velike Lašče v letu 2012           
Letni program ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Velike Lašče v letu 2012           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode           
Sklep o spremembi Sklepa o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v lasti ali upravljanju Občine Velike Lašče           
Odlok o razglasitvi hiše Turjak 35 za kulturni spomenik lokalnega pomena           
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Velike Lašče, Sodražica in Loški Potok«           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor