Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«            
Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2014-2020           
Spremembe Poslovnika občinskega sveta           
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2013           
Sprememba pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Velike Lašče           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega a prispevka za območje »opremljanja s kanalizacijskim sistemom Ponikve«            
Spremembe in dopolnitve Statuta občine Velike Lašče           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«           
Letni program športa v občini Velike Lašče za leto 2012           
Sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda Trubarjevi kraji           
Odlok o programu opremljanja ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Velike Lašče           
Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja           
Sklep o potrditvi elaboratov za spremembo oz. nove cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja            
Pravilnik o oddaji službenih stanovanj Občine Velike Lašče v najem           
Letni program športa v občini Velike Lašče za leto 2013           
Letni program ukrepov za razvoj malega gospodarstva v občini Velike Lašče v letu 2013           
Letni program ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Velike Lašče v letu 2013           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor