Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Velike Lašče v obdobju januar - marec 2015           
Ugotovitveni sklep            
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Velike Lašče v letu 2015           
Sklep o imenovanju podžupanje           
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora           
Sklep o imenovanju stalnih delovnih teles Občinskega sveta           
Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja,            
Sprememba letnega programa ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Velike Lašče v letu 2014           
Odlok o razglasitvi Trubarjeve domačije in spomenika Primožu Trubarju za kulturna spomenika lokalnega pomena           
Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Velike Lašče            
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014           
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Velike Lašče           
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Velike Lašče           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Velike Lašče           
Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Letni program športa v občini Velike Lašče za leto 2014           
Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja           
Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Velike Lašče           
Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Velike Lašče           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor