Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2016           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Velike Lašče           
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode - Neuradno prečiščeno besedilo           
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode           
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Velike Lašče v letu 2016           
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o komunalnem nadzoru v Občini Velike Lašče.           
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o javnem redu in miru v Občini Velike Lašče           
Odlok o ukinitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem Občine Velike Lašče - Trubarjevi kraji           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu           
Odlok o rebalansu proračuna občine Velike Lašče za leto 2015 I.           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015-2020           
Sklep o imenovanju v.d. direktorja javnega zavoda Trubarjevi kraji           
Sklep o razrešitvi direktorja javnega zavoda Trubarjevi kraji           
Obvezna razlaga 48. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče           
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Velike Lašče           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015 - 2020           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor