Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Velike Lašče v obdobju januar–marec 2019           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Velike Lašče           
Odlok o spremembi odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »OPPN VP 25-1 Ločica - del«           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra           
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Velike Lašče           
Odlok o turistični taksi v občini Velike Lašče           
Obvezna razlaga 36., 43.,  46., 85. in  103.  člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu (Uradno glasilo občina Velike Lašče št. 7/13, 5/15 – obvezna razlaga, 2/16 – obvezna razlaga, 6/16 – obvezna razlaga, 5/16, 1/18 – ugotovitveni sklep)           
Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva in imenovanju člana Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem            
Zaključni račun proračuna občine Velike Lašče za leto 2017           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra            
Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Velike Lašče           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2018 - I           
Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami  v Občini Velike Lašče           
Pravilnik o sofinanciranju obnove sakralnih objektov v občini Velike Lašče           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o  podrobnem občinskem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – 3           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s pitno vodo na območju občine Velike Lašče           
Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva in imenovanju člana Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem            
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra            
Ugotovitveni sklep            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor