Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva in imenovanju člana Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem            
Zaključni račun proračuna občine Velike Lašče za leto 2017           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra            
Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Velike Lašče           
Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2018 - I           
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra            
Ugotovitveni sklep            
Ugotovitveni sklep            
Sklep o ceni pomoči na domu           
Letni program športa v Občini Velike Lašče za leto 2018           
Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče           
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/11 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – 3           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor