Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015–2020           
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu           
Spremembe Poslovnika občinskega sveta           
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Velike Lašče           
Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče           
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu           
Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2018           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov           
Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče           
Spremembe Poslovnika občinskega sveta           
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Velike Lašče           
Sklep o imenovanju predstavnika v Svet Območne enote Kočevje Zavoda za gozdove Slovenije           
Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Odbora za finance           
Sklep o ureditvi meje med Občino Velike Lašče in Občino Dobrepolje           
Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Statutarno pravne komisije           
Sklep o imenovanju predstavnika v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Ljubljana           
Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči na domu v Občini Velike Lašče           
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s pitno vodo na območju občine Velike Lašče           
Sklep o imenovanju stalnih delovnih teles občinskega sveta           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor