Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o občinskih taksah v Občini Kostanjevica na Krki           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2007           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju januar–marec 2008           
Odlok o grbu, zastavi in žigih Občine Kostanjevica na Krki           
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kostanjevica na Krki za programsko obdobje 2007–2013           
Pravilnik o plačah in plačilih funkcionarjev Občine Kostanjevica na Krki, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora           
Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki           
Sklep o izdelavi sprememb in dopolnitev »Ureditvenega načrta mestno jedro Kostanjevica           
Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2007           
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kostanjevica na Krki           
Sklep o izdaji soglasja k ceni storitve pomoč na domu v letu 2007           
Sklep o določitvi subvencije iz sredstev proračuna Občine Kostanjevica na Krki k ceni storitve pomoč na domu v letu 2007           
Popravek Statuta Občine Kostanjevica na Krki           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Kostanjevica na Krki           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki           
Statut Občine Kostanjevica na Krki           
Spremembe Statutarnega sklepa o začasnem prevzemu Statuta Občine Krško           
Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v Občini Kostanjevica na Krki           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor