Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kostanjevica na Krki v letu 2009           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju januar–marec 2009           
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kostanjevica na Krki           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2008           
Sklep o spremembah Sklepa o pravilih organiziranja in plačevanja stroškov predšolske vzgoje v Občini Kostanjevica na Krki           
Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki           
Odlok o spremembi Odloka o grbu, zastavi in žigih Občine Kostanjevica na Krki           
Odlok o opravljanju lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih v Občini Kostanjevica na Krki           
Odlok o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki           
Sklep o višini stroškov funkcionalnega obratovanja javnega športnega objekta v Občini Kostanjevica na Krki           
Pravilnik o načinu oddajanja telovadnice Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki v uporabo za namene športa           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki           
Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2008           
Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki           
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kostanjevica na Krki           
Sklep o pravilih organiziranja in plačevanja stroškov predšolske vzgoje v Občini Kostanjevica na Krki           
Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Kostanjevica na Krki           
Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Kostanjevica na Krki           
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Kostanjevica na Krki           
Odlok o občinskem prazniku in spominskem dnevu Občine Kostanjevica na Krki           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor