Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju januar–marec 2010           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2009           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o ugotovitvi premoženja Občine Kostanjevica na Krki in o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij z Občino Krško ob ustanovitvi nove Občine Kostanjevica na Krki           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2008           
Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki           
Odlok o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Kostanjevica na Krki           
Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2009           
Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2009           
Odlok o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kostanjevica na Krki           
Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2009           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju april–junij 2009           
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki           
Sklep o določitvi najemnin za neprofitna stanovanja v lasti Občine Kostanjevica na Krki           
Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v Občini Kostanjevica na Krki           
Odlok o spremembah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Kostanjevica na Krki           
Odlok o izdajanju lokalnega časopisa Občine Kostanjevica na Krki           
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2007           
Popravek Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Kostanjevica na Krki           
Popravek Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Kostanjevica na Krki           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor