Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2010           
Odlok o spremembi območja naselij Globočice, Orehovec in Dolšce           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju januar–marec 2011           
Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic poplave od 19. do 23. 9. 2010           
Poročilo o izidu splošnih volitev za župana Občine Kostanjevica na Krki           
Poročilo o izidu splošnih volitev članov Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki           
Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin           
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2009           
Pravilnik o oddajanju v najem zemljišč v lasti Občine Kostanjevica na Krki           
Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki           
Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Kostanjevica na Krki           
Sklep o določitvi plakatnih mest ob izvedbi volitev in referendumov           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kostanjevica na Krki           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Krško za Občino Kostanjevica na Krki           
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Kostanjevica na Krki           
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kostanjevica na Krki           
Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2010           
Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2010           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Kostanjevica na Krki           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Kostanjevica na Krki           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor