Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2012           
Pravilnik o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Občine Kostanjevica na Krki           
Sklep o soustanoviteljstvu javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2011           
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Kostanjevica na Krki           
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Obrtna cona Kostanjevica na Krki – 1. faza           
Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Krško in Občine Kostanjevica na Krki za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Krško           
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško           
Pravilnik o spremembi Pravilnika o razdelitvi sredstev posebnega podračuna Občine Kostanjevica na Krki za odpravo posledic poplav od 19. do 23. 9. 2010           
Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Kostanjevica na Krki           
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Kostanjevica na Krki           
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2010           
Odlok o spremembi Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kostanjevica na Krki           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica na Krki           
Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2011           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu športnorekreacijski center Kostanjevica na Krki           
Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2011           
Odlok o spremembi Odloka o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor