Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2014           
Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2013           
Pravilnik o plačah in plačilih funkcionarjev Občine Kostanjevica na Krki, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora           
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2011           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kostanjevica na Krki           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2012 – rebalans II           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice            
Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki           
Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki            
Odlok o razveljavitvi Odloka o zazidalnem načrtu bencinski servis Kostanjevica           
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2012           
Odlok o spremembi Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kostanjevica na Krki           
Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2012           
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2011           
Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2012           
Odlok o spremembi Odloka o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor