Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kostanjevica na Krki            
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2013 – rebalans II            
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki           
Pravilnik o dodeljevanju tržnih stanovanj Občine Kostanjevica na Krki v najem           
Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Kostanjevica na Krki v najem           
Odlok o predkupni pravici Občine Kostanjevica na Krki           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2013 – rebalans I            
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kostanjevica na Krki            
Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2013           
Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2013           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v Občini Kostanjevica na Krki            
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu oddajanja telovadnice Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki v uporabo za namene športa           
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki            
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2012           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor