Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju januar–marec 2015            
Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic poplave od 12. do 17. 9. 2014            
Poročilo o izidu splošnih volitev članov Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki           
Poročilo o izidu splošnih volitev za župana Občine Kostanjevica na Krki           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Kostanjevica na Krki           
Poslovnik Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki           
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Kostanjevica na Krki           
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2014 – rebalans II           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kostanjevica na Krki            
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kostanjevica na Krki            
Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki            
Statut Občine Kostanjevica na Krki           
Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Kostanjevica na Krki            
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice            
Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice            
Sklep o določitvi vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2014            
Cenik osnovnih komunalnih storitev za področje Občine Kostanjevica na Krki            
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2014 – rebalans I            
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor