Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Predlog Odloka o proračunu občine Kostanjevica na Krki za leto 2016           
Osnutek Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško           
Osnutek Odloka o ustanovitvi skupnega organa Občine Kostanjevica na Krki in Občine Krško za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki            
Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki           
Predlog Sklepa o pridobitvi soglasja občinskega sveta za razpolaganje z nepremičnim premoženjem občine, katerega vrednost je višja od 1.000,00 EUR            
Predlog Odloka o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic poplave od 12. do 17.09.2014           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015 - rebalans 1           
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica           
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015 - rebalans 1           
Predlog Sklepa o sprejemu programa asfaltiranja makadamskih občinskih javnih poti za obdobje 2010-2015 Plan za leto 2015 - 1. sprememba            
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015 - rebalans 1           
Predlog Sklepa o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Kostanjevica na Krki za leto 2015           
Predlog Sklepa o določitvi cene programov v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki           
Predlog Sklepa o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki           
Predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Kostanjevica na Krki           
Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kostanjevica na Krki za programsko obdobje 2015-2020           
Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015           
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2014           
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2015            
Predlog Pravilnika o razdelitvi sredstev posebnega podračuna Občine Kostanjevica na Krki za odpravo posledic poplav od 12. do 17. 09. 2014           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor