Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju januar–marec 2017           
Sklep o ukinitvi javnega dobra           
Sklep o sprejemu Usklajenega predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Stanovanjska gradnja Oštrc – Zahod«           
Odlok o turistični taksi v Občini Kostanjevica na Krki           
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Kostanjevica na Krki           
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015           
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica           
Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju oktober–december 2016           
Pravilnik o zagotavljanju pogojev za koriščenje sredstev za delo svetniške skupine Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju julij–september 2016           
Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2016           
Odlok o spremembi območja naselij Ivanjše in Grič           
Odlok o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki           
Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Kostanjevica na Krki in Občine Krško za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki            
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki            
Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2016           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju april–junij 2016           
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Stanovanjska gradnja Oštrc – zahod«           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor