Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
ISKALNIK
Iskalni niz:
Način iskanja:
Katalogi informacij javnega značaja:
Občina:
Leto objave:
Vrsta dokumenta:
NAJDENI DOKUMENTI
Naziv dokumenta
Sklep o razpisu nadomestnih volitev           
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članice Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki           
Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki           
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2016           
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki – SD OPN 1           
Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki           
Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2018           
Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2017           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju oktober–december 2017           
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki – SD OPN 1           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju julij–september 2017           
Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju april–junij 2017           
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Stanovanjska gradnja Oštrc – zahod«           
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor